ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

 
Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου είναι πιστοποιημένος απόφοιτος Λογοθεραπείας από το Α.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογοθεραπευτή και είναι μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών Ελλάδας.

Κατέχει ευρεία και πολυετή εμπειρία σε Νοσοκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης, Γηροκομεία και κατ' οίκον θεραπείες σε ενήλικο πληθυσμό. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και έχει εκπαιδευτεί σε πιστοποιημένες μεθόδους αναφορικά με την αποκατάσταση λόγου, ομιλίας, φωνής και κατάποσης σε νευρολογικά νοσήματα.

Κύριο μέλημα του είναι η συνεχής επιστημονική κατάρτιση, για την άρτια εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς αλλά και των φροντιστών του.
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 
 
Λογοθεραπευτής στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας «Ιατρική Άσκηση» - Λ. Μεσογείων 402 Αγ. Παρασκευή
 
 
 
Εθελοντική εργασία στο Κέντρο Λογοθεραπείας «Λογοσκόπιο» - Αγίου Ιωάννου 7, Αγ. Παρασκευή
 
 
 
Λογοθεραπευτής στο Διακλαδικό Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης , 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (Στρατιωτική Θητεία)
 
 
 
Λογοθεραπευτής στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας «Άσκηση» Αλεξιουπόλεως 29 Αργυρούπολη
 
 
 
Επιστημονικός Συνεργάτης του Νευρολογικού Τμήματος στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
 
 
  • Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογοθεραπευτή
 
  • Μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών Ελλάδος