Παθησεις

 
 
 

Εγκεφαλικό

 
Οι ασθενείς μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο συνήθως παρουσιάζουν προβλήματα στην επικοινωνία, στην ομιλία και στην κατάποση.

Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή
Η δημιουργία εξατομικευμένου Λογοθεραπευτικού προγράμματος με στόχο την μέγιστη βελτίωση:
 • στις διαταραχές λόγου: αφασία εκπομπής, αφασία πρόσληψης
 • στις διαταραχές ομιλίας: δυσαρθρία, δυσπραξία
 • στις διαταραχές σίτισης
 • σε γνωστικά ελλείμματα: μνήμη, προσοχή, προσανατολισμός, ταχύτητα επεξεργασίας ερεθισμάτων κτλ.
 
 
 

Διαταραχές Κατάποσης

 
Οι διαταραχές κατάποσης, ή αλλιώς Δυσφαγία, ονομάζεται η δυσκολία κατάποσης τροφής, στερεάς ή υγρής μορφής, με την συνύπαρξη βήχα ή πνιξίματος κατά την διάρκεια της κατάποσης. Οι διαταραχές κατάποσης προκύπτουν από νευρολογικές παθήσεις, όπως τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, η νόσος Πάρκινσον, η Πολλαπλή Σκλήρυνση, η νόσος του Κινητικού Νευρώνα, η Άνοια και οι Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις. Ακόμη μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπως παθήσεις της κεφαλής και του τραχήλου και κακοήθειες στην περιοχή του στόματος, του φάρυγγα και του λάρυγγα.

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή
Η έγκαιρη διάγνωση σε συνεργασία με Ωτορινολαρυγγολόγο για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών για τον ασθενή και η αντιμετώπιση των διαταραχών κατάποσης, με στόχο την ασφαλή κατάποση και σίτιση από το στόμα.
 
 
 

Άνοια

 
Οι ασθενείς με άνοια, κατά κανόνα παρουσιάζουν γνωστικά ελλείμματα και δυσκολίες κατάποσης.

Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή
Είναι η δημιουργία ενός προγράμματος γνωστικής ενδυνάμωσης, με στόχο να καθυστερήσει την επιδείνωση των συμπτωμάτων της νόσου και να συντηρήσει όσο πιο αποτελεσματικά την λειτουργικότητα του ασθενούς.
 
 
 
 
 

Πάρκινσον

 
Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών που πάσχουν από την νόσο Πάρκινσον παρουσιάζουν δυσκολίες στην φώνηση, στην ομιλία και κατ’ επέκταση στην επικοινωνία. Ακόμη, μπορεί να αντιμετωπίζουν γνωστικά ελλείμματα και προβλήματα κατάποσης.

Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή
Στόχος του θεραπευτικού προγράμματος είναι:
 • η αντιμετώπιση διαταραχών φωνής (υποφωνία), μέσω εξειδικευμένων τεχνικών παρέμβασης (LSVT-LOUD),
 • ο συντονισμός αναπνοής-φώνησης
 • η αύξηση της αναπνευστικής ικανότητας
 • η βελτίωση της καταληπτότητας της ομιλίας (επανεκπαίδευση ρυθμού ομιλίας, ταχύτητας ομιλίας, βελτίωση άρθρωσης).
 • η γνωστική ενδυνάμωση
 • η αντιμετώπιση δυσκολιών κατάποσης (χειρισμός υγρών, χειρισμός στερεάς τροφής)
 
 
 

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις

 
Οι ασθενείς που έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συχνά παρουσιάζουν προβλήματα στην επικοινωνία, στην ομιλία και στην κατάποση.

Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή
Η δημιουργία εξατομικευμένου Λογοθεραπευτικού προγράμματος με στόχο την μέγιστη βελτίωση:
 • στις διαταραχές λόγου: αφασία εκπομπής, αφασία πρόσληψης
 • στις διαταραχές ομιλίας: δυσαρθρία, δυσπραξία
 • στις διαταραχές σίτισης
 • σε γνωστικά ελλείμματα: μνήμη, προσοχή, προσανατολισμός, ταχύτητα επεξεργασίας ερεθισμάτων κτλ.
 
 
 

Διαταραχές Φώνησης

 
Οι Διαταραχές Φώνησης ή αλλιώς Δυσφωνία, ονομάζεται η διαταραχή της φωνητικής λειτουργίας, όπου επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά της φωνής, όπως η ποιότητα, ή ένταση και το ύψος της φωνής. Οι διαταραχές φώνησης μπορεί να έχουν νευρολογικό υπόβαθρο , όπως τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, η νόσος Πάρκινσον, η Πολλαπλή Σκλήρυνση, η νόσος του Κινητικού Νευρώνα και οι Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις. Επιπροσθέτως, μπορεί να οφείλονται σε παθολογίες του λάρυγγα, ή και ακόμη σε κακή χρήση και κατάχρηση του φωνητικού συστήματος.

Ο Ρόλος του Λογοθεραπευτή
Η διάγνωση του είδους της διαταραχής φωνής, σε συνεργασία με Ωτορινολαρυγγολόγο και η δημιουργία ενός εξειδικευμένου πλάνου φωνητικής αποκατάστασης.